ECDL

Saturday, 26 September 2009

ECDLΗ Πιστοποίηση ECDL συνδέεται με σημαντικά οφέλη για κάθε κάτοχο ECDL. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, το ECDL βελτιώνει τις δεξιότητες χρήσης Η/Υ καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές για μεμονωμέμα άτομα.

Η πιστοποίηση ECDL αποφέρει σημαντικά οφέλη στον κάτοχό της. Ενδεικτικά, τα Πιστοποιητικά ECDL αποτελούν

 • Διεθνώς αναγνωρισμένο εφόδιο στην αγορά εργασίας
 • Σημαντικό προσόν στην εργασία και την καθημερινή ζωή

και συμβάλλουν στη(ν):

 • Αύξηση του βασικού επιπέδου δεξιοτήτων στις ΤΠΕ
 • Επίτευξη στόχων και την προσωπική εξέλιξη
 • Βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών και την αυξημένη κινητικότητα στον εργασιακό χώρο
 • Εκπαίδευση υψηλότερου επιπέδου στις νέες τεχνολογίες


Σε Ποιους Απευθύνεται

Το ECDL απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να πιστοποιήσει τις δεξιότητές του στον τομέα της πληροφορικής, ενώ διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ως στοιχείο διαφοροποίησης στη διευρυμένη αγορά εργασίας με τις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού. Επίσης, το ECDL προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις μεταφέροντας την παγκόσμια αναγνώριση και το κύρος του.

Το ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.

Επιπλέον, το ECDL αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο των γνώσεων του δυναμικού τους αλλά και να επιβεβαιώσουν τις δεξιότητες των υποψήφιων στελεχών τους.

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα όπως το ECDL:

 • αποδεικνύει την επάρκεια των γνώσεων του κατόχου
 • διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 • αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί.


Διεθνής Αναγνώριση

Το ECDL αναγνωρίζεται διεθνώς ως το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Ανάμεσα στους φορείς που αναγνωρίζουν και αποδέχονται το ECDL είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και η Unesco.

Το Πρότυπο ECDL έχει γίνει ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρείες αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, μεγάλοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει τα Προγράμματα της οικογένειας ECDL ως κριτήρια μέτρησης των δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για το ανθρώπινο δυναμικό τους.


Αναγνώριση στην Ελλάδα

Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα. Το ECDL καλύπτει αυτή την απαίτηση καθώς αναγνωρίζεται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΟΕΕΚ και τον ΑΣΕΠ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που εξηγούν την εντυπωσιακή συμμετοχή υποψηφίων στα προγράμματα απόκτησης του ECDL.

Το ECDL αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αναφέρεται ως «έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής» στις προκηρύξεις των Δημόσιων Οργανισμών και του ΑΣΕΠ. Επίσης, το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο οποίο το ECDL αναφέρεται ως «πρότυπο σύστημα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ».


Αναγνώριση από Κρατικούς Φορείς

Το Πρότυπο ECDL γίνεται ευρέως αποδεκτό από Κυβερνήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο.Η οικογένεια Προγραμμάτων Πιστοποίησης ECDL έχει ήδη υιοθετηθεί ή επισήμως αναγνωριστεί από Υπουργεία και Κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Το Υπουργείο Γεωργίας στη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Τσεχία
 • Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας στον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιορδανία και τη Σουηδία, το Υπουργείο Τεχνολογικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ιορδανία
 • Το Υπουργείο Άμυνας στην Αυστρία, την Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία και την Ιταλία, η Πολεμική Αεροπορία και το στρατιωτικό σώμα στην Πορτογαλία και το Κρατικό Ταμείο Ανθρώπινου Δυναμικού στη Μαλαισία.
 • Το Υπουργείο Παιδείας στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, τη Χιλή, τα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ελβετία, την Εσθονία, την Πολωνία, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία, την Ιορδανία, τη Λιθουανία, την Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Κάτω Χώρες, το Κουβέιτ, την Κύπρο (και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και το Βέλγιο
 • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις Βερμούδες, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία, το Υπουργείο Οικονομίας στην Πορτογαλία και το Εθνικό Συμβούλιο Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Τζαμάικα
 • Το Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης στη Γερμανία, τη Δανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, την Ελβετία και το Βέλγιο
 • Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης στο Βέλγιο, την Αυστρία, την Εσθονία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Νότια Αφρική και την Ισπανία
 • Το Υπουργείο Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευση και πιστοποίηση κατά ECDL των 1,3 εκατ. εργαζόμενων στο NHS (Εθνική Υπηρεσία Υγείας). Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο «e-learning» πρόγραμμα στον κόσμο
 • Προγράμματα «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (e-government) στην Αυστρία, την Ισπανία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ιορδανία, τη Σουηδία και το Βέλγιο
 • Η Κροατική Κυβέρνηση, σύμφωνα με πρόσφατη απόφασης της οποίας όσοι λαμβάνουν μισθό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (ουσιαστικά όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι) θα πρέπει μέχρι το 2009 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απόκτησης του ECDL.
 

Επισκέπτες

 This site has seen 6.100.374 hits to-date.  This site has seen 6.100.374 hits to-date.  This site has seen 6.100.374 hits to-date.  This site has seen 6.100.374 hits to-date.  This site has seen 6.100.374 hits to-date.  This site has seen 6.100.374 hits to-date.  This site has seen 6.100.374 hits to-date.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού-Τομέας Πολιτισμού
Cine Παράδεισος
Δήμος Κορυδαλλού
Βρεφικοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού
Δημοσκόπιο
Σταύρος Κασιμάτης
Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού-Τομέας Αθλητισμού
ΕΔΑΠΕ Δήμου Κορυδαλλού

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 97 επισκέπτες σε σύνδεση
RSS 2.0
ATOM 0.3
 

Είσοδος Σπουδαστών
Ο Καιρός στον Κορυδαλλό

 Ο καιρός τώρα
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 23 °C
Sunday, 24 Jun
Μερική λιακάδα με καταιγίδες Μερική λιακάδα με καταιγίδες
Θερμοκρασία: 17 ως 27 °C
Monday, 25 Jun
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 18 ως 26 °C
Tuesday, 26 Jun
Κυρίως συννεφιασμένος με καταιγίδες Κυρίως συννεφιασμένος με καταιγίδες
Θερμοκρασία: 17 ως 23 °C